WAT ZIJN DE GEVAREN VAN EEN GASLEK IN VALKENSWAARD?
loodgieter valkenswaardDe koolstof-waterstofverbinding die aardgas is, heeft geen geur, maar een zwavelachtige “rotte eieren” -lucht wordt vaak aan het gas toegevoegd door leveranciers om huiseigenaren te waarschuwen voor gaslekken in hun huizen. Voor spoed gevallen kun je dag en ancht bellen op 040- 231 97 37 en de spoed loogieter uit Valksnewaard komt direct naar je toe.

Deze voorzorgsmaatregel wordt genomen omdat er gevaren zijn inherent aan aardgas – als de niveaus hoog genoeg zijn, kan het dodelijk zijn. Toch wordt aardgas vaak een van de veiligste en schoonst brandende brandstofbronnen die er zijn. Veel huishoudens in de Valkenswaard gebruiken aardgas om hun kachels, boilers en andere apparaten van stroom te voorzien. Zolang het correct is verbrand, zal aardgas niet meer produceren dan waterdamp en koolstofdioxide.

 

 

Aardgas produceert minder broeikasgassen dan de volgende brandstoffen:

Hout
Steenkool
Olie

De reden dat aardgas zo vaak wordt gebruikt, is dat het zeer brandbaar is. Kleine hoeveelheden aardgas kunnen grote hoeveelheden warmte produceren. Om dezelfde reden kan een aardgaslek echter heel gemakkelijk in een brand of een explosie veranderen.

Een gaslek in jouw huis kan buitengewoon gevaarlijk zijn, dus u moet de dreiging niet licht nemen. Er zijn enkele stappen die u onmiddellijk moet nemen als u vermoedt dat u een aardgaslek in uw huis hebt.

Wat te doen als er een gaslek in jouw huis is?
Als men vermoedt dat er een gaslek in jouw huis is, stop dan onmiddellijk met wat u aan het doen bent en verlaat uw huis.

Niet doen:

  • Draai eventuele elektrische schakelaars om
  • Koppel alles los

Het inademen van een hoge concentratie van aardgas kan leiden tot verstikking, met symptomen zoals vermoeidheid en pijn op de borst. Verstikking treedt op wanneer jouw lichaam geen zuurstof bevat en hoe meer koolmonoxide er in de lucht aanwezig is, hoe minder zuurstof je kunt inhaleren, waardoor u mogelijk wordt gedood. Volgens informatie sterven jaarlijks ongeveer 500 mensen aan onbedoelde koolmonoxidevergiftiging.

Wat te doen als u het gas niet ruikt
Een koude of verstopte neus kan voorkomen dat je gas kunt ruiken terwijl het in uw huis lekt. En de kans dat je gevaarlijke gasniveaus in huis hebt, is eigenlijk behoorlijk hoog.

Als je een gasfornuis bij je hebt, zijn er ongeveer 5-15 deeltjes per miljoen aardgas in de lucht van je huis. Als dat oploopt tot 30 delen per miljoen, kan het extreem gevaarlijk zijn, en het kan gebeuren met alleen een defecte kachel.

Een aardgassensor of een koolmonoxidedetector kan je waarschuwen als het niveau van aardgas in uw huislucht ooit gevaarlijke niveaus bereikt. Deze detectors moeten altijd bij u thuis zijn geïnstalleerd en u moet ervoor zorgen dat ze functioneel zijn en dat hun batterijen altijd zijn opgeladen.

Wat te doen als je een gaslek ruikt?
Als jeceen gaslek ruikt, negeer het dan niet! Bel met spoed  040- 231 97 37 en de spoed loogieter uit Valksnewaard komt direct naar je toe.

Als je een lek in de buurt van een apparaat ruikt, kan het zijn dat het waakvlamlampje uitgegaan is of dat een branderventiel enigszins open is. Als je het probleem kunt vinden en verhelpen, kan dit worden opgelost.
Als je gas van binnen ruikt, neem dan onmiddellijk contact op met Aad’s loodgietersbedrijf uit Valkenswaard. Als de geur sterk is, of als je niet zeker bent van uw veiligheid, verlaat je het huis en belt direct de spoed loodgieter uit Valkenswaard.. Terwijl je wacht tot de loodgieter arriveert, voer dan de volgende stappen uit:

  • Houd iedereen weg van het gebied waar de geur is.
  • Rook niet of steek geen wedstrijden aan.
  • Steek geen kaarsen aan.
  • Draai geen elektrische schakelaars om.
  • Gebruik geen telefoon.
  • Gebruik de bel niet.

Pas de thermostaten of andere bedieningselementen van het apparaat niet aan.

  • Doe alle open vuur uit.

Als je gas buiten ruikt, meld dit dan onmiddellijk. Probeer de bron niet zelf te vinden. Plaats of bedien geen voertuigen in de buurt van de bron van het gas.

Als je gas hoort ontsnappen, volgt u deze stappen:

Bel met spoed  040- 231 97 37 en de spoed loogieter uit Valksnewaard komt direct naar je toe.
Ga niet terug naar binnen totdat het gasbedrijf je vertelt dat het veilig is.

Houd anderen weg van het gebied.
Gasleveranciers en de spoed loogieter uit Valksnewaard zullen 24/7 hulpdiensten bieden en zij zullen onmiddellijk reageren op al jouw zorgen.

Neem direct contact met ons op